Sabtu, 05 September 2009

macapat

SEKAR DHANDHANGGULA PADHA SIH
SLENDRO PATHET SANGA
LUTFIANTO,S.S.

Tembang sepisan

Emansipasi eling Kartini
Yen da ra eman padha delenga
Ora mung weruh kasile
Wanita saya maju
Kabeh manungsa padha ngerti
Dadi cagak negara
Iku kang satuhu
Jejering para wanita
Mula den persudi para kadang estri
Kawruh ingkang utama

Tidak ada komentar:

Posting Komentar